نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

کلنگ آموزشگاه د خترانه رقیه دهقانی به زمین زده شد

کلنگ آموزشگاه د خترانه رقیه دهقانی به زمین زده شد


کلنگ آموزشگاه د خترانه رقیه دهقانی به زمین زده شد
شایان ذکر است این آموزشگاه با زیر بنای 700 متر مربع ساخته می شود و برای احداث این آموزشگاه  25 میلیون تومان ازمحل خیری در نظر گرفته شده است و تا پایان سال 92 به بهره برداری می رسد.

 دراین مراسم حجه الاسلام کارگر رئیس حوزه ی علمیه برادران ، مهندس فلاح معاون فرماندار ، دکتر زارعی رئیس شورای شهر، مدیر و کارشناسان آموزش وپرورش وجمعی ازمسئولین شهر و خانواده ی دهقانی نیزحضور داشتند.

گفتنی است این آموزشگاه به همت خیر محترم حاجیه زهرا سلطان قاسمی مادر سردار شهید کمال دهقانی به یاد عزیزان زنده یاد حاج حبیب ، حاجیه کبری و رقیه دهقانی احداث می گردد.


.