آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

کلنگ چهاردهمین آموزشگاه خیری درسال 99 درمیبد به زمین زده شد

کلنگ چهاردهمین آموزشگاه خیری درسال 99 درمیبد به زمین زده شد


با حضور آیت الله اعرافی امام جمعه میبد،فرماندار،مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پروش میبد و جمعی ازمسئولین ،کلنگ چهاردهمین آموزشگاه خیری درسال 99 به زمین زده شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، آیت الله اعرافی ضمن قدردانی از آقای موحدیان خیر این آموزشگاه گفت:امیدواریم آقای محمدرضا کارگر درادامه راه آقای موحدی فرد که درمسائل سخت افزاری و نرم افزاری درآموزش و پرورش پایه ریزی کردند و آموزش و پرورش میبد یک جایگاه ممتازی را پیدا کرده است ادامه دهند .

محمدرضا کارگر رئیس آموزش و پرورش میبد گفت:این آموزشگاه درزمینی به مساحت 5هزار مترمربع و درزیربنای هزار و 800 مترمربع از سوی محسن موحدیان خیر نیک اندیش میبدی احداث می شود .

کارگر با بیان اینکه آموزشگاه خیری موحدیان در محل دامپزشکی در دو طبقه قرار است ساخته شود افزود:برای احداث این آموزشگاه 8میلیارد تومان از محل خیری هزینه خواهد شد و تا پایان سال هزار و چهارصد به بهره برداری می رسد .

 

آدرس کوتاه :