نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب


کلنگ چهاردهمین آموزشگاه خیری درسال 99 درمیبد به زمین زده شد


با حضور آیت الله اعرافی امام جمعه میبد،فرماندار،مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پروش میبد و جمعی ازمسئولین ،کلنگ چهاردهمین آموزشگاه خیری درسال 99 به زمین زده شد .
با حضور آیت الله اعرافی امام جمعه میبد،فرماندار،مدیرکل آموزش و پرورش استان، مدیر آموزش و پروش میبد و جمعی ازمسئولین ،کلنگ چهاردهمین آموزشگاه خیری درسال 99 به زمین زده شد .

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد، آیت الله اعرافی ضمن قدردانی از آقای موحدیان خیر این آموزشگاه گفت:امیدواریم آقای محمدرضا کارگر درادامه راه آقای موحدی فرد که درمسائل سخت افزاری و نرم افزاری درآموزش و پرورش پایه ریزی کردند و آموزش و پرورش میبد یک جایگاه ممتازی را پیدا کرده است ادامه دهند .

محمدرضا کارگر رئیس آموزش و پرورش میبد گفت:این آموزشگاه درزمینی به مساحت 5هزار مترمربع و درزیربنای هزار و 800 مترمربع از سوی محسن موحدیان خیر نیک اندیش میبدی احداث می شود .

کارگر با بیان اینکه آموزشگاه خیری موحدیان در محل دامپزشکی در دو طبقه قرار است ساخته شود افزود:برای احداث این آموزشگاه 8میلیارد تومان از محل خیری هزینه خواهد شد و تا پایان سال هزار و چهارصد به بهره برداری می رسد .

 

آدرس کوتاه :