نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

گردهمایی رؤسای مدارس شهرستان میبد

گردهمایی رؤسای مدارس شهرستان میبد


گردهمایی رؤسای مدارس شهرستان میبد
در این گردهمایی موسوی رئیس آموزش و پرورش میبد گزارشی مصور از فعالیتهای انجام شده در طول تابستان ارائه نمودند و در ادامه میز گردی با حضور معاونین و تعدادی از کارشناسان اداره برگزار شد و هر کدام از معاونین در خصوص مسائل مربوط از قبیل پروژه مهر ، بیمه طلایی ، مسابقات فرهنگی هنری و نحوه برگزاری برنامه های افطاری مدارس مطالبی بیان نمودند .