نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

در هفته معلم؛

گردهمایی فرهنگیان پیشکسوت و شاغل بخش ندوشن دراردوگاه آیه ا... خامنه ای بنستان


این گردهمایی با اجرای برنامه های متنوع و شاد، اجرای مسابقه خواندن شعر شاعر کشوری سید ابوالفضل طبا طبایی و اجرای موسیقی سنتی توسط نجاتعلی جعفری و حضور یکی از خانوادهای شهدای فرهنگی برگزار گردید .
در هفته معلم؛
این گردهمایی با اجرای برنامه های متنوع و شاد، اجرای مسابقه خواندن شعر شاعر کشوری سید ابوالفضل طبا طبایی و اجرای موسیقی سنتی توسط نجاتعلی جعفری و حضور یکی از خانوادهای شهدای فرهنگی برگزار گردید .

در این مراسم دانش آموزان دیروز با معلمان خود تجدید دیدار نموده و خاطرات گذشته را یاد آوری نمودن ودانش آموزان با خواندن شعر روز معلم را گرامی داشتند .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :