آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

گزارش تصویری از حضور پرشور و کم سابقه آحاد مختلف مردم و دانش آموزان شهرستان میبد در راهپیمایی روز دانش آموز و استکبار ستیزی

گزارش تصویری از حضور پرشور و کم سابقه آحاد مختلف مردم و دانش آموزان شهرستان میبد در راهپیمایی روز دانش آموز و استکبار ستیزیآدرس کوتاه :