آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

گزارش تصویری از گند زدایی و ضد عفونی کردن مدارس شهرستان میبد

گزارش تصویری از گند زدایی و ضد عفونی کردن مدارس شهرستان میبد


گزارش تصویری ؛

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :