نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکصدو شصت و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش میبد

یکصدو شصت و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش میبد


یکصدو شصت و نهمین نشست شورای آموزش و پرورش میبد
در ابتدای جلسه اسعدی مدیرآموزش و پرورش میبد ضمن خیرمقدم به اعضا و مدعوین گزارشی مصور از برنامه های اجرایی یک ماهه گذشته را ارائه نمودند و در ادامه گزارش مصوبات جلسه قبل قرائت شد و پیرامون موارد زیر بحث و تبادل نظر انجام شد :
1- گزارش پیشرفت تکمیل دبیرستان رشیدی و زینب کبری (س) توسط آقای فیاضی
2- طرح مدرسه مروج سلامت که آقای دکتر کمال یزدی با ارائه ی گزارشی مصور اقدامات انجام شده را مورد بررسی قرار دادند .
3- پیشنهاد نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی در مسیر مدارس
4- بررسی نامه های رسیده به شورا
و در پایان از آقای دکتر رشیدی ریاست دانشگاه پیام نور در خصوص برگزاری مطلوب آزمون سراسری دانشگاه ها (کنکور 90 ) تقدیر و تشکر بعمل آمد .