نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یکصدو شصت و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش میبد برگزار شد

یکصدو شصت و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش میبد برگزار شد


یکصدو شصت و هشتمین جلسه شورای آموزش و پرورش میبد برگزار شد

در این جلسه ابتدا گزارشی از مصوبات جلسه قبل وهمچنین گزارش مصور برنامه های یک ماهه گذشته  ارائه گردید .

در ادامه اعضا پیرامون موارد زیر بحث و تبادل نظر نمودند :

1- نحوه ثبت نام دانش آموزان مهاجرین که مصوب گردید دانش آموزان افغانی مقطع ابتدایی در مدارس شهری ثبت نام نشوند و فقط در شهرک افاغنه ادامه تحصیل دهند .

2- گزارش تصمیمات جلسه طرح ترافیک در خصوص دانش آموزان موتور سوار که مصوب شد دانش آموزان راهنمایی و اول دبیرستان حق استفاده از موتور سیکلت نداشته باشند و تردد آنها فقط با دوچرخه و وسایل نقلیه عمومی باشد .

3- هماهنگی در مورد برگزاری جشن باسوادی

4- احداث موزه علوم طبیعی شهرستان میبد

5- بررسی نامه های رسیده به شورا

6- تجلیل از کارکنان مرکز بهداشت شهرستان میبد