نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

یک سال با شعار شهر نشینی و سلامت

یک سال با شعار شهر نشینی و سلامت


یک سال با شعار شهر نشینی و سلامت
جامعه سالم، مدارس مروج سلامت عنوان اولين روز از هفته سلامت امسال است كه در اين روز كارشناسان دانشگاه علوم پزشكي و مدارس آموزش و پرورش با برنامه‌ريزي علمي محورهاي مختلف از سلامت نسل آينده كشور را مورد توجه قرار مي‌دهند.
اجراي برنامه جامع آموزش سلامت در مدارس، توجه به سلامت محيط و بوفه سالم در مدارس، برنامه‌ريزي براي ارتقاي سلامت كاركنان، ايجاد امكان مشاوره‌هاي بهداشتي و رواني در مدارس به صورت مستقر در مدارس و تبيين نقش مشاركت والدين در ارتقاي سلامت كودكان از مهمترين برنامه‌هاي هفته سلامت در مدارس سراسر كشور است.

روز شمار این هفته نیز به شرح زیر می باشد :
چهارشنبه 18 فروردين 89: جامعۀ سالم؛ مدارس مروج سلامت
پنج شـنبه 19 فروردين 89: جامعۀ ايمن - رانندگي ايمن
جمــــعه 20 فروردين 89: شهر سالم؛ ورزش، نشاط و رفتارهاي سالم
شــــنبه 21 فروردين 89: جامعۀ سالم؛ تغذيۀ سالم و امنيت غذايي
يك شـنبه 22 فروردين 89: شهر سالم؛ هم كاري  بين­بخشي و همبستگي اجتماعي
دوشـنـبه 23 فروردين 89: شهر سالم؛ هواي سالم و عاري از دخانيات
سه شنـبه 24 فروردين 89: جامعۀ سالم؛  بسيج پيشگيري از اعتياد