آرشیو خبرها
آرشیو خبرها

238 کلاس برای اسکان مسافرین نوروزی پیش بینی شده است

238 کلاس برای اسکان مسافرین نوروزی پیش بینی شده است


مدیرآموزش و پرورش میبد:
مدیرآموزش و پرورش میبد در بازدید از مراکز اسکان فرهنگیان ومسافرین نوروزی از افزایش15درصدی ظرفیت اسکان فرهنگیان و مسافرین نوروزی درشهرستان میبد خبرداد.

محسن موحدی فرد بابیان اینکه به سفارش وزارت آموزش و پرورش و اداره کل  تدابیر ویژه ای برای اسکان و رفاه فرهنگیان اندیشیده شده افزود:امسال 238 کلاس درس درقالب 30 آموزشگاه برای مسافرین نوروزی آماده کرده ایم .

موحدی فرد با اشاره به وضعیت کمی و کیفی اسکان فرهنگیان و مسافرین نوروزی گفت:شهرستان میبد درسال گذشته رتبه نخست کیفی اسکان نوروزی را ازآن خود کرد و امیدواریم امسال هم ازنظر کمی و کیفی این رتبه را ازآن خود کنیم.

مدیرآموزش وپرورش میبد خاطرنشان کرد :برای اسکان و رفاه حال فرهنگیان ،70 نفر از فرهنگیان آموزش و پرورش میبد در مراکز اسکان مشغول ارائه خدمات به مسافرین نوروزی هستند.

موحدی فرد ظرفیت پذیرش اسکان فرهنگیان را هرشب هزار نفر اعلام کرد و گفت :ظرفیت پذیرش مسافرین نوروزی در اسکان فرهنگیان 15 درصد رشد داشته است .

وی تصریح کرد :90 درصد مدارس پیش بینی شده برای اسکان مسافرین نوروزی درگروه های ویژه و الف هستندکه ازامکانات گرمایشی،سرمایشی ،یخچال ،فرش ،تلویزیون و تخت خواب برخوردارند.

مدیرآموزش وپرورش میبد گفت :بیشتر مسافرین امسال، چندشب پیاپی اسکان خود را درشهرستان میبد تمدید کرده اند که این نشانه استقبال مسافرین نوروزی ازظرفیت های تاریخی وفرهنگی و توسعه صنعت گردشگری در میبد است.

آدرس کوتاه :