آیت الله اعرافی : معلمان اُمنای خدا بر روی زمین و جامعه هستند

آیت الله اعرافی : معلمان اُمنای خدا بر روی زمین و جامعه هستند


به مناسبت هفته معلم؛

 

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :