نمایشگر دسته ای مطالب
نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

برگزاری نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد

برگزاری نوزدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی شهرستان میبد


همزمان با سراسر کشور صورت گرفت:
همزمان با سراسر کشور،نوزدهمین دوره از انتخابات شورای دانش آموزی در مدارس شهرستان میبد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش و پرور شهرستان میبد، مراسم نمادین این برنامه با حضور معاون فرماندار،مدیر و معاون پرورشی آموزش و پرورش و جمعی از مسئولین محلی دردبیرستان های نمونه مجاهد دهقانی و شاهد امام جعفر صادق (ع) برگزار شد و دانش آموزان در راستای تمرین مسئولیت پذیری ،دموکراسی و فرآیند مشارکت در برنامه ریزی مدرسه با انتخاب نماینده خود در شورای دانش آموزی مدرسه، رای های خود را به صندوق اندختند.

موحدی فرد مدیر آموزش و پرورش میبد هدف از برگزاری این انتخابات را تکریم دانش آموزان، تقویت خود باوری و اعتماد به نفس در آنان ، تمرین مشارکت جویی و مسئولیت پذیری، توجه به خواسته های دانش آموزان و توسعه فعالیت های گروهی در آنها عنوان نمود .

روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان میبد

آدرس کوتاه :