ساخت آموزشگاه 6 کلاسه 100 درصد خیری " میر میبد "


به همت خیر نیک اندیش " دکتر میر رکنیان " آموزشگاه 6 کلاسه 100 درصد خیری " میر میبد " با مساحت زمین 1500 متر مربع و زیربنای 840 متر در روستای مهرآباد میبد ساخته می شود.

به همت خیر نیک اندیش " دکتر میر رکنیان " آموزشگاه 6 کلاسه 100 درصد خیری " میر میبد " با مساحت زمین 1500 متر مربع و زیربنای 840 متر در روستای مهرآباد میبد ساخته می شود.